Verkiezingen

Kies je campus en breng je stem uit!

Waarom stemmen?

Via de studentenraad hebben we als studenten inspraak in de werking van de hogeschool. Studenten zetelen in verschillende bestuursorganen (bijvoorbeeld: academische raad, stuvoraad, raad van bestuur, ...) waarbij ze inspraak hebben in alle onderwijs gebonden beslissingen. Verder beslissen studenten over de besteding van budgetten en bepalen ze mee het inschrijvingsgeld (bijvoorbeeld: hoeveel geld er gaat naar koten, resto, cultuur, sport en de sociale dienst studenten). Via de studentenraad zijn studenten dus wettelijk bevoegd voor alles wat de studenten aanbelangt. De studenten die dit mandaat opnemen geeft men het statuut van studentenvertegenwoordiger (stuver).

Door te stemmen bepaal jij mee de samenstelling van de studentenraad. De studentenraad onderneemt en adviseert allerlei acties die jou als student ten goede komen.

Zet de stap! Word Studentenvertegenwoordiger!

De taak als Studentenvertegenwoordiger (Stuver) is een verantwoordelijkheid die je opneemt naar jou en de studenten van de UCLL toe. Je vertegenwoordigt bijna 10.000 studenten in de verschillende onderwijsraden binnen en buiten onze hogeschool. Het is een compleet nieuwe ervaring waardoor je de hogeschool beter leert kennen en ervaring verwerft in organiseren, in dialoog gaan met andere partijen, adviseren, etc.

Als Studentenvertegenwoordiger laat je het beleid van de hogeschool voelen wat er leeft onder de studenten. Jouw stem heeft zeker belang en kan dingen veranderen, ten goede van de studenten.

Wie zoeken we?

Ben je geëngageerd, en zet je je graag in voor je medestudenten op de school? Heb je vernieuwende ideeën over de aanpak binnen de hogeschool UC Leuven-Limburg? Ben je geïnteresseerd in alles binnen den buiten je campus en heb je hier een mening over? Laat je je mening ook horen en ben je niet bang om in discussie te gaan? Heb je de nodige skills om dingen te veranderen?

Wat wordt er van jou verwacht?

  • Je kan tijd maken voor de vergaderingen en verantwoordelijkheden die bij je mandaat horen.
  • Je kan essentiële informatie opslaan en doorspelen naar de Studentenraad.
  • Je weet wat er leeft binnen en buiten je campus.

Voordelen?

  • Je geniet van het statuut als Studentenvertegenwoordiger, dus mag je lessen overslaan om belangrijke vergaderingen bij te wonen.
  • Je bouwt een interessant netwerk uit, waar je verschillende studenten en personeelsleden leert kennen.
  • Je verandert dingen ten goede voor je medestudenten, appreciatie zal volgen!
  • Je stimuleert je ervaringen in verschillende belangrijke competenties zoals organiseren, vergaderen, standpunten realiseren, etc.

Ondersteuning

  • Uigaves die relevant zijn met de Studentenraad worden terugbetaald.
  • Je krijgt de steun van andere studentenvertegenwoordigers om projecten uit te werken.
  • Je hebt de steun van verschillende beleidsadviseurs en medewerkers binnen de hogeschool.
Heb je interesse om studentenvertegenwoordiger te worden? Neem contact met ons op en kom eens langs op een Algemene Vergadering (AV)!